AMSTERDAM - Vandaag, 22 mei 2018, is op last van waarnemend burgemeester Van Aartsen een woning aan de Le Mairestraat voor drie maanden gesloten. De sluiting is op grond van de Opiumwet en de Gemeentewet gesloten.

Uit de politierapportage van 17 april jl. blijkt dat in de woning een grote hoeveelheid drugs is aangetroffen. Er is een zak met 100 gram pillen MDMA, een vel met 260 zegels LSD, een vel met 20 zegels LSD en 9 pillen MDMA aangetroffen. Tevens is in de woning een vuurwapen met een patroonhouder met 12 patronen en een ploertendoder aangetroffen.

De aanwezigheid van harddrugs kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast en de aanzuigende werking op criminele activiteiten. De aanwezigheid van (vuur)wapens in een woning kan leiden tot onveiligheid vanwege overlast en de aanzuigende werking op criminelen en tast het veiligheidsgevoel van omwonenden aan. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen wordt de woning per direct voor drie maanden gesloten.