AMSTERDAM - Op donderdag 13 juli is op last van burgemeester Halsema een woning aan de Staalmeesterslaan gesloten. De sluiting is voor de duur van drie maanden en op grond van de Opiumwet. De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde, dat is ontstaan na drugshandel in combinatie met een explosie afgelopen weekend.

Uit de politierapportage blijkt dat er een explosie in het pand heeft plaatsgevonden op 9 juli. Ook is eerder een grote hoeveelheid softdrugs in de woning aangetroffen.

Gelet op de ernst van deze feiten en het risico op herhaling heeft de burgemeester besloten om de woning per direct voor drie maanden te sluiten. De sluiting is erop gericht de openbare orde onmiddellijk en duurzaam te herstellen en te voorkomen dat drugshandel vanuit de woning voortduurt.