AMSTERDAM - Vandaag, zaterdag 5 februari 2022, is op last van burgemeester Halsema een woning aan de Lokerenstraat gesloten. De sluiting is op grond van de Gemeentewet en geldt voor drie maanden.

Uit informatie van de politie blijkt dat er in de afgelopen periode bij een woning in deze straat diverse ernstige (gewelds)incidenten zijn geweest. Volgens de politie valt niet uit te sluiten dat er zich nieuwe geweldsincidenten voor zullen doen bij de woning.

De eerdere incidenten hebben de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de woning ernstig aangetast. Na plaatsing van cameratoezicht hielden de incidenten bij de woning aan. Het risico op een dergelijke herhaling van wanordelijkheden bij de woning en het gevaar dat daarmee gemoeid is, heeft de burgemeester doen besluiten de woning voor drie maanden te sluiten.