AMSTERDAM - Vandaag, dinsdag 24 december 2019, is op last van burgemeester Halsema een winkelpand aan de Kamerlingh Onneslaan gesloten. De publiek toegankelijke inrichting is per direct voor onbepaalde tijd gesloten op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Uit politieonderzoek is gebleken dat er in en vanuit de winkel op grote schaal sprake is van inkoop, opslag en verkoop van gestolen goederen. Er zijn meerdere keren gestolen laptops ingekocht en in beslag genomen voor verkoop. Ook blijkt dat de personen die veelvuldig goederen aan de winkel verkochten niet beschikken over een bron van inkomsten die het inlevergedrag verklaren. Tevens is vastgesteld dat goederen regelmatig in strijd met artikel 2.30 APV binnen de verplichte bewaartermijn van drie dagen worden doorverkocht.

De impact van diefstallen op de openbare orde is groot. De aanwezigheid van de grote hoeveelheid gestolen goederen in het pand levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde. Om deze situatie te beëindigen is de publiek toegankelijke inrichting per direct voor onbepaalde tijd gesloten.