AMSTERDAM - Op 27 november zijn op last van burgemeester Halsema een snackbar aan de Gentiaanstraat, een café aan het Mosveld en een restaurant aan de Van der Pekstraat gesloten. De sluiting is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en geldt voor onbepaalde tijd. De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde.


Eerder dit jaar zijn de horecazaken van deze exploitant op last van de burgemeester gesloten, nadat de snackbar en het café meerdere keren waren beschoten. Het restaurant werd gesloten vanwege de vrees dat ook daar een incident zou plaatsvinden. Volgens de politie valt niet uit te sluiten dat er zich nieuwe geweldsincidenten voor zullen doen bij de panden.

De eerdere incidenten hebben de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de panden ernstig aangetast. Het risico op een dergelijke herhaling bij de panden en het ernstig gevaar dat daarmee gemoeid is, heeft de burgemeester doen besluiten de panden voor onbepaalde tijd te sluiten.