AMSTERDAM - Vandaag, dinsdag 24 januari 2023, is op last van de burgemeester Halsema een publiek toegankelijk pand aan de Zeilstraat gesloten. De sluiting is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en geldt voor de duur van zes maanden. De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde.


Uit de politierapportage blijkt dat op zondag 22 januari een explosief naar binnen in het pand is gegooid en vervolgens is afgegaan. Ook onderzoekt de politie of het explosief dat op dinsdag 24 januari is afgegaan bij het naastgelegen pand bedoeld zou zijn geweest voor het betreffende pand. Eerder heeft er in 2021 een schietpartij plaatsgevonden voor de deur voor het pand.

Het pand is gelegen in een woon- en winkelbuurt en heeft dan ook het veiligheidsgevoel in de omgeving van het pand en de openbare ruimte ernstig aangetast. Ook is het risico op herhaling is volgens de politie groot.

Gelet op de ernst van deze feiten en het risico op herhaling heeft de burgemeester besloten om het pand per direct voor zes maanden te sluiten. Mocht blijken uit politieonderzoek dat een sluiting niet langer nodig is voor herstel van de openbare orde, dan kan de burgemeester de sluiting eerder opheffen. Dat geldt tevens als blijkt dat er nog een groot risico op herhaling is, dan kan de burgemeester besluiten om de sluiting langer voort te laten duren.