AMSTERDAM - Op last van burgemeester Halsema is een publiek toegankelijke inrichting aan de Westerstraat gesloten. De sluiting is voor onbepaalde tijd en op grond van de APV. De burgemeester heeft het besluit genomen omdat de openbare orde in de omgeving van het pand in ernstige mate is aangetast.

Uit de politierapportage blijkt dat het pand in de nacht van 6 op 7 december met meerdere kogels is beschoten. Uit de informatie lijkt het te gaan om een gerichte beschieting, waarbij het vermoeden bestaat dat het om een conflict in het criminele circuit gaat. Het risico op herhaling op een nieuw incident is niet uitgesloten. Het incident en het open blijven van dit pand leveren een ernstig gevaar op voor de openbare orde en de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers en is om die reden het pand gesloten.

Door het incident is het woon- en leefklimaat in de omgeving van dit pand ernstig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord. Gelet op de ernst van dit feit en deze ernstige verstoring van de openbare orde te beëindigen, is het pand per direct voor onbepaalde tijd gesloten.