AMSTERDAM - Vandaag, donderdag 21 januari, is op last van burgemeester Halsema een publiek toegankelijke inrichting aan de Van der Pekstraat gesloten. De sluiting is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Gemeentewet en geldt voor onbepaalde tijd. De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het risico op ernstig gevaar voor de openbare orde.

Aanleiding is een gerichte dreiging richting de exploitant ten aanzien van dit pand. Volgens de politie is de kans aannemelijk dat zich bij dit pand geweldsincidenten voor zullen doen.

Eerder dit jaar zijn twee andere horecazaken van deze exploitant op last van de burgemeester gesloten, nadat beide panden meerdere keren waren beschoten.

De eerdere incidenten hebben de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de beide panden ernstig aangetast. Het risico op een dergelijke herhaling bij specifiek dit pand en het ernstig gevaar dat daarmee gemoeid is, heeft de burgemeester doen besluiten dit pand aan de Van der Pekstraat voor onbepaalde tijd te sluiten