AMSTERDAM - Op woensdag 12 oktober is op last van de burgemeester een pand met een publiek toegankelijke inrichting aan Tussen Meer gesloten voor herstel van de openbare orde. De sluiting geldt per direct voor zes maanden en is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).


Uit de politierapportage blijkt dat er op 10 oktober jl. een explosief is afgegaan bij het pand en enorme schade heeft veroorzaakt. Op 11 oktober is het pand meerdere keren beschoten met een vuurwapen. De veiligheid van omwonenden en voorbijgangers is door deze incidenten in gevaar gebracht en de openbare orde ernstig aangetast. Voor de veiligheid van omwonenden is er het al aanwezige cameratoezicht gericht op het pand.

Het geopend blijven van het pand levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde. Omdat er twee incidenten zijn geweest in twee dagen tijd ziet de politie een risico op herhaling. De sluiting van het pand heeft tot doel de openbare orde te herstellen door een periode van rust en het risico op herhaling te voorkomen. Gelet op de ernst van deze feiten, heeft de burgemeester besloten om het restaurant per direct voor zes maanden te sluiten.

De sluiting van het pand geeft de politie de tijd om onderzoek te doen naar de aanleiding van de incidenten. De sluiting duurt feitelijk mogelijk korter of langer. De burgemeester kan een sluiting opheffen als deze niet meer noodzakelijk is voor de openbare orde. Ook kan de burgemeester besluiten tot verlenging bij een hoog risico op herhaling.