AMSTERDAM - Op vrijdag 16 juni is op last van burgemeester Halsema een publiek toegankelijke inrichting aan de Pieter Callandlaan gesloten. De sluiting is voor de duur van zes maanden en op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde, dat is ontstaan na een explosie eerder deze week.


Uit de politierapportage blijkt dat er een explosie in het pand heeft plaatsgevonden op 27 mei. Ook is een vuurwapen in het pand aangetroffen. De politie heeft een onderzoek ingesteld en schat het risico op herhaling hoog. Doel van de sluiting is een einde te maken aan de met de APV strijdige situatie en de verstoring van de openbare orde onmiddellijk en blijvend te herstellen.

Gelet op de ernst van deze feiten en het risico op herhaling heeft de burgemeester besloten om het pand per direct voor zes maanden te sluiten. Mocht blijken uit politieonderzoek dat een sluiting niet langer nodig is voor herstel van de openbare orde, dan kan de burgemeester de sluiting eerder opheffen. Dat geldt tevens als blijkt dat er nog een groot risico op herhaling is, dan kan de burgemeester besluiten om de sluiting langer voort te laten duren.