AMSTERDAM - Op woensdag 22 december is op last van de burgemeester een pand met een publiek toegankelijke inrichting aan de Osdorper Ban gesloten voor het herstel van de openbare orde. De sluiting geldt per direct voor zes maanden en is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Uit de politierapportage blijkt dat er op zondagnacht 18 december jl. een explosief is afgegaan bij het pand en enorme schade heeft veroorzaakt. Uit politie informatie blijkt het explosief te zijn gericht op het pand en is het risico op herhaling aannemelijk.

Het afgaan van het explosief heeft personen in de omgeving van het pand ernstig in gevaar gebracht, ook vanwege het risico op brandgevaar en extra schade aanwezig aan omliggende woningen en bedrijven. Het geopend blijven van het pand levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde. De sluiting van het pand heeft tot doel de openbare orde te herstellen door een periode van rust en het risico op herhaling te voorkomen. Gelet op de ernst van de feiten, heeft de burgemeester besloten om het pand per direct voor zes maanden te sluiten.

De sluiting van het pand geeft de politie de tijd om onderzoek te doen. De sluiting duurt feitelijk mogelijk korter of langer. De burgemeester kan een sluiting opheffen als deze niet meer noodzakelijk is voor de openbare orde. Ook kan de burgemeester besluiten tot verlenging bij een hoog risico op herhaling.