AMSTERDAM - Op 26 november is op last van burgemeester Halsema een publiek toegankelijke inrichting aan de Korte Papaverweg gesloten. De sluiting is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en geldt voor onbepaalde tijd. De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het risico op ernstig gevaar voor de openbare orde.


Uit informatie van de politie blijkt dat er bij de garage in de nacht van 19 op 20 november een geweldsincident heeft plaatsgevonden. Er zijn meerdere aanwijzingen dat er een onvergund clubhuis van een motorclub is gevestigd in de autogarage. Volgens de politie valt niet uit te sluiten dat er zich nieuwe geweldsincidenten voor zullen doen bij het pand.

Het risico op een dergelijke herhaling bij specifiek dit pand en het ernstige gevaar voor de eigenaar, bezoekers en omwonenden dat daarmee gemoeid is, heeft de burgemeester doen besluiten dit pand aan de Korte Papaverweg voor onbepaalde tijd te sluiten.