AMSTERDAM - Vandaag, dinsdag 14 maart 2023, is op last van burgemeester Halsema een pand aan de Derde Oosterparkstraat opnieuw gesloten. De sluiting is voor zes maanden en op grond van de APV. De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde.


Uit informatie van de politie blijkt dat het pand in de nacht van maandag 13 maart op dinsdag 14 maart meerdere keren is beschoten. Het pand is van medio 2018 tot begin 2022 gesloten vanwege een explosie bij het pand in 2018. In februari 2023 is er een dreigement op het pand geklad. Door deze omstandigheden wordt het risico op herhaling als hoog ingeschat.

De eerdere incidenten hebben de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de woning ernstig aangetast. Gelet op de ernst van deze feiten en het risico op een dergelijke herhaling van wanordelijkheden bij het pand en het gevaar dat daarmee gemoeid is, heeft de burgemeester doen besluiten het pand opnieuw voor zes maanden te sluiten.