AMSTERDAM - Vandaag, op vrijdag 6 januari is op last van burgemeester Halsema een publiek toegankelijk pand aan het Anton de Komplein gesloten voor het herstel van de openbare orde. De sluiting geldt per direct voor de duur van zes maanden en is op grond van overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De politie heeft in de rapportage geconcludeerd dat er over een langere tijdsperiode heling plaatsvindt vanuit het pand. Volgens de politie en samenwerkende instanties is het risico op herhaling groot.

Naar aanleiding van diverse onderzoeken en constateringen van heling en overtredingen van wet- en regelgeving gedurende de afgelopen jaren is het pand doorzocht. Uit de politierapportage blijkt dat tijdens verschillende controles vele malen gestolen telefoons en accessoires zijn aangetroffen, afkomstig van helingsactiviteiten.

Door de aanwezigheid van gestolen goederen in dit publiek toegankelijk pand is het woon-en leefklimaat ernstig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord. Ook heeft het (door-) verkopen van andermans gestolen eigendommen, heling, een ondermijnend effect op de samenleving.