AMSTERDAM - Op last van burgemeester Halsema wordt met ingang van zaterdag 8 juni parkeergarage The Bank aan de Amstelstraat in de nachtelijke uren gesloten. Tussen 24:00 uur en 7:00 uur is de parkeergarage niet meer voor het publiek toegankelijk. De sluiting is voor onbepaalde tijd en op grond van de APV en de Gemeentewet.

De recherche heeft een onderzoek ingesteld naar een incident in de parkeergarage in de nacht van 18 mei waarbij een slachtoffer werd neergeschoten en later in het ziekenhuis overleed. In september 2018 vond er een eerdere schietpartij plaats in de nacht.

Door de aanwezigheid van wapens en herhaalde (schiet)incidenten is het woon- en leefklimaat ernstig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord. Er moet voorkomen worden dat de bovengenoemde parkeergarage in de toekomst een rol kan blijven spelen bij activiteiten die de openbare orde aantasten. Gelet op de ernst van deze feiten, heeft de burgemeester besloten om vanaf zaterdag 8 juni de parkeergarage in de nachtelijke uren te sluiten. De sluiting is voor onbepaalde tijd.