AMSTERDAM - Vandaag, dinsdag 26 april is een hotel in Oud-West gesloten vanwege het aantreffen van illegale prostitutie. Het hotel is op grond van de APV en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gesloten. De sluiting geldt voor de duur van drie maanden, of zoveel langer als de exploitant een bedrijfsplan tot verbetering heeft ingediend, dat is goedgekeurd door de gemeente.


De politie en gemeentelijk toezichthouders hebben tijdens diverse controles in de afgelopen maanden illegale prostitutie aangetroffen. De sekswerkers zijn doorverwezen naar het Prostitutie en Gezondheidscentrum.

De gemeente werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie aan het bestrijden van illegale prostitutie en voert daartoe regelmatig controles uit. Locaties waar illegale prostitutie plaatsvindt, kunnen worden gesloten.