AMSTERDAM - Op 23 juli 2018 is op last van de burgemeester Halsema een horecabedrijf aan de Jan Maijenstraat per direct voor onbepaalde tijd gesloten. De sluiting van het bedrijf is op grond van de Opiumwet.

Uit de politierapportage van 4 juli jl. blijkt dat het horecabedrijf betrokken is bij de handel in drugs. Gelet op de ernst van deze feiten heeft de burgemeester besloten het pand per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten wegens ernstig gevaar voor de openbare orde.

De sluiting van deze voor publiek toegankelijke inrichting betreft een openbare orde sluiting op grond van artikel 13b van de Opiumwet en blijft van kracht voor onbepaalde tijd en totdat de burgemeester oordeelt dat de sluiting voor de openbare orde niet langer is vereist.