AMSTERDAM - Vandaag, dinsdag 9 mei 2017, is op last van burgemeester Van der Laan de garage Carfix Dew aan de Kuiperbergweg gesloten. De sluiting van het pand is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  

Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek van de Nationale Politie is de garage aan de Kuiperbergweg in beeld gekomen. Feiten uit de politierapportage van 6 april 2017, wijzen er op dat de garage het inbouwen van verborgen ruimten in voertuigen faciliteert. Deze ruimten kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld verdovende middelen, vuurwapens of grote hoeveelheden geld in te verbergen.

Het geopend blijven van dit bedrijfspand levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde. Ook moet voorkomen worden het bedrijf in de toekomst een rol blijft spelen bij activiteiten die de openbare orde aantasten. Om dit te voorkomen wordt het pand per direct voor onbepaalde tijd gesloten.