AMSTERDAM - Gisteren, 7 mei 2018, is op last van waarnemend burgemeester Van Aartsen een garage aan de Korte Papaperweg gesloten voor onbepaalde tijd. De sluiting is op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

Uit de politierapportage van 5 april jl. blijkt dat er meerdere onderdelen van voertuigen van diefstal afkomstig zijn aangetroffen. Deze goederen zijn niet in het digitaal opkoopregister geregistreerd.

Er is sprake van een ernstige aantasting van de openbare orde in een voor het publiek toegankelijke inrichting. Het doorverkopen van andermans gestolen eigendommen, heling, heeft een ondermijnend effect op de samenleving. Om dit te voorkomen is het pand per direct voor onbepaalde tijd gesloten.