AMSTERDAM - Per 25 augustus is op last van de burgemeester een publiek toegankelijke inrichting aan de Sarphatistraat gesloten voor de duur van zes maanden. De sluiting is op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

Uit de politierapportage blijkt dat het fietsenregister van de winkel niet op orde was. Ook blijkt dat er criminele en openbare orde verstorende activiteiten plaatsvonden vanuit het pand, zoals heling en/of diefstal van fietsen en fietsaccu's.

Door de aanwezigheid van gestolen goederen is het woon-en leefklimaat ernstig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord. Ook heeft het doorverkopen van andermans gestolen eigendommen, heling, een ondermijnend effect op de samenleving. Het geopend blijven van dit pand levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde. Om dit te voorkomen is het pand voor zes maanden gesloten.