AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 8 maart 2019, is op last van burgemeester Halsema coffeeshop Smoke Palace aan de Linnaeusstraat gesloten. De sluiting is voor onbepaalde tijd en op grond van de APV.

In de nacht van 2 op 3 maart 2019 heeft er een explosie plaatsgevonden vlakbij coffeeshop Smoke Palace. De politie heeft vastgesteld dat deze explosie was gericht op de coffeeshop. Deze explosie heeft aanzienlijke schade gegeven aan naastgelegen panden. Ook zijn aan de overzijde van de straat bij verschillende panden ramen gesneuveld.

In de nacht van 12 op 13 januari 2019 heeft er eveneens een explosie plaatsgevonden voor coffeeshop Smoke Palace. Ook deze explosie heeft aanzienlijke schade gegeven aan naastgelegen panden en zijn er ramen gesneuveld van panden aan de overzijde.

Door de explosies is het woon- en leefklimaat ernstig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord. De explosies hebben gezorgd voor maatschappelijk onrust en gevoelens van onveiligheid bij de direct omwonenden. Dit is ook gebleken tijdens de buurtbijeenkomsten die na de explosies zijn georganiseerd.

De aanwezigheid van explosieven in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan. Gelet op de ernst van deze feiten, heeft de burgemeester besloten de coffeeshop per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten.