AMSTERDAM - Donderdag 28 januari is op last van burgemeester Halsema een naastgelegen berging van een woning aan de Derde Wittenburgerdwarsstraat gesloten. Het gebruik van de berging levert een gevaar op voor de openbare orde en is daarom op grond van de Gemeentewet voor drie maanden gesloten.


Naar aanleiding van een tip over eventuele aanwezigheid van vuurwerk in de berging van de woning heeft de politie onderzoek gedaan. Tijdens de doorzoeking zijn 356 cobra's en 12 mortieren aangetroffen die in verschillende openstaande dozen in de berging stonden. Ook trof de politie een vuurwerkbom aan. Het gaat hier om massa-explosief en professioneel vuurwerk dat niet voor particulier gebruik geschikt is. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) heeft de vuurwerkbom op een veilige plek tot ontploffing gebracht.

De aanwezigheid van dit professionele vuurwerk op een onveilige locatie, zonder de wettelijk verplichte beveiligingsmaatregelen, vormt een groot risico voor omwonenden, voorbijgangers en hulpverleners in het geval van explosie of brand. Het geopend blijven van deze berging levert een gevaar op voor de openbare orde. Om het leven van anderen en van de bewoners zelf te beschermen wordt de berging voor drie maanden gesloten.