AMSTERDAM - Medio 2018 starten we met het groot onderhoud in fase 2 en 3. Deze fasen worden tegelijkertijd aangepakt.

De genoemde fasen zijn in het deel van Betondorp tussen de Veeteeltstraat, de Brinkstraat, de Middenweg, Onderlangs en de Duivendrechtselaan. Zie plattegrond uitvoering fase 2 en 3 (PDF, 1,7 MB)

Definitief ontwerp vastgesteld

Het ontwerp voor het groot onderhoud van Betondorp is gemaakt volgens geldende richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte (Puccini). Op verschillende locaties voeren we maatregelen uit om bij extreme regenval tijdelijk extra water te kunnen bergen. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast af. In fase 2 en 3 gebeurt dit op de pleinen aan de Graanstraat, de Oogststraat, de Sikkelstraat en onder de Brink. Waar mogelijk verbeteren we ook de toegankelijkheid van de buurt voor voetgangers en nood- en hulpdiensten.

Selecteren aannemer en planning

Voor de uitvoering van het werk moet opnieuw een aannemer worden geselecteerd via een aanbestedingsprocedure. Deze aanbesteding is inmiddels in gang gezet. De uitvoering van het werk start voor de zomer van 2018. De aannemer stelt de planning op. De verwachting is dat het groot onderhoud in 2021 klaar is.

Startmoment

Voor de start van de uitvoering van de fasen organiseren we op de Brink voor alle bewoners en ondernemers van Betondorp een startmoment. De nieuwe aannemer stelt zich dan voor en bewoners kunnen de aannemer en medewerkers van het stadsdeel vragen stellen over het project. Bewoners ontvangen te zijner tijd een uitnodiging voor het startmoment.