AMSTERDAM - Vandaag, 23 november 2022, is Agnes Johannesma-Van Leeuwen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Johannesma-van Leeuwen ontving de Koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgermeester Hester van Buren tijdens een afscheidsreceptie van huurdersvereniging HBO Argus in Amsterdam.


In 1992 sloot Agnes Johannesma-van Leeuwen zich aan bij de bewonerscommissie van de Middelveldsche Akerpolder, een nieuwbouwwijk in Amsterdam Nieuw-West. Zij zette zich in om de belangen van huurders te behartigen bij de verhuurder: eerst Dr. Schaepman, later Eigen Haard. Als secretaris van het bestuur van de bewonerscommissie was zij een belangrijke schakel in de communicatie met huurders, stadsdeel Nieuw-West, de gemeente Amsterdam, wijkagenten, aannemers en andere corporaties.

Sinds 2002 was Johannesma-van Leeuwen ook secretaris van de koepelorganisatie HBO Argus, voor alle huurders van Woningbouwcorporatie Eigen Haard. Zij organiseerde alle bijeenkomsten en activiteiten voor van het bestuur. Daarnaast onderhield zij alle contacten met de bewonerscommissies, met individuele huurders en met medewerkers van Eigen Haard. Ook schreef zij het goed gelezen nieuwsblad Argusogen.

Vanwege haar langdurige vrijwillige inzet voor huurders in en rond Amsterdam is Agnes Johannesma-van Leeuwen benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau.

Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.