AMSTERDAM - Koningsdag kan ook dit jaar niet gevierd worden. Spontane feesten, samenkomsten, het organiseren van evenementen of het verkopen van spullen op straat zijn niet toegestaan. Er worden in Amsterdam geen speciale maatregelen genomen, dat wil zeggen dat ook op Koningsdag het huidige handhavingsregime geldt. De handhaving is erop gericht mensen te verleiden de corona-regels te volgens en zo nodig te forceren om zich te voegen tot die regels. Overtredingen worden beboet en bij excessen wordt ingegrepen.


Evenementen en buurtfeesten zijn op Koningsdag niet toegestaan. Ook vrijmarkten kunnen dit jaar niet worden gehouden. De gemeente monitort de locaties waar we drukte verwachten en neemt zo nodig maatregelen. Als daar aanleiding toe is, worden mensen door hosts of handhavers aangesproken. Op het moment dat mensen de corona-regels overtreden dan worden ze gewaarschuwd en zo nodig nogmaals gewaarschuwd. Op het moment dat het ofwel heel erg hardnekkig wordt of om hele grote groepen gaat, wordt er beboet of kan er in het uiterste geval een last onder dwangsom worden opgelegd. De geldende maatregelen zijn erop gericht het aantal contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. En zo verspreiding van het virus tegen te gaan.

Parken
Vanwege de aanhoudende drukte in het Vondelpark kunnen de zij-ingangen op sommige momenten worden afgesloten. Als het echt te druk is, gaat het park helemaal dicht en mogen er alleen nog mensen uit. Ook de drukte in het Oosterpark, Rembrandtpark, Noorderpark en het Bloesempark in het Amsterdamse Bos wordt zorgvuldig gemonitord. Waar nodig worden passende maatregelen genomen.

In veel parken zijn oranje cirkels op het gras getekend om afstand houden makkelijker te maken. Mocht het toch te druk worden in 1 van de parken, dan communiceert de gemeente via Twitter over eventuele afsluitingen. Op de druktekaart vindt men de actuele updates.

Kinderen en jongeren
Sportverenigingen of andere organisaties mogen wel kleinschalige activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Bijvoorbeeld sport- en spelactiviteiten. Hierbij mag volgens de huidige regels een beperkt aantal volwassen begeleiders aanwezig zijn, maar geen volwassen toeschouwers.

Vondelpark online
Op internet is er gelukkig wel wat te beleven op Koningsdag. Voor Amsterdammers is er Vondelpark Live (vondelpark.live). Zo wandel je door het digitale Vondelpark en zijn jonge Amsterdammers te bewonderen met muzikale en andere acts. Zo kunnen kinderen toch een zakcentje bijverdienen. 's Avonds is er nog het online Koningsdagconcert van The Streamers.