AMSTERDAM - Het college van B en W stelde op dinsdag 23 maart het stedenbouwkundig plan Amstelstation-Amsteloever vast. Hierin staan de toekomstplannen voor het gebied tussen station Amsterdam Amstel, de Amstel, de Ringdijk en de Weespertrekvaart. Er is ruimte voor tussen de 1300 en 2100 woningen, voorzieningen en kantoren, en hoogbouw tot 135 meter.

Wethouder Marieke van Doorninck: "In de omgeving van het Amstelstation gaan we veel nieuwe woningen bouwen, maar komt ook volop ruimte voor werk, recreatie, groen en ontspanning. Bewoners hebben afgelopen tijd met ons meegedacht over de beste invulling van het gebied tijdens inloopavonden, wandelingen door het gebied en verdiepingsbijeenkomsten. Samen met woningcorporatie Stadgenoot liep er ook een participatietraject over de toekomst van de sociale huurwoningen in de Van der Kunbuurt, waar bewoners hun mening konden geven over sloop-nieuwbouw of behoud van de woningen. Dankzij de input van bewoners ligt er nu een mooi plan voor de verdere ontwikkeling van de wijk.”

Nieuwbouw Van der Kunbuurt
Eind vorig jaar stemde ruim 70% van de bewoners in een enquête voor de vernieuwing van de Van der Kunbuurt. Hier worden tweehonderd portiekwoningen uit de jaren vijftig aan de Van der Kunstraat, Goudriaanstraat en de Mr. Treublaan gesloopt en er 730 duurzame woningen voor terug gebouwd. Stadgenoot bouwt 400 sociale huurwoningen, en de overige woningen worden door marktpartijen gerealiseerd. In een eerdere enquête hebben bewoners zich uitgesproken voor behoud van de woningen aan de Weesperzijde. Deze zullen blijven staan.

Samen met partners
De gemeente heeft in 2017 de Principenota Amstelstation-Amsteloever vastgesteld. Op en rond het station Amsterdam Amstel komen alle openbaar vervoersoorten samen: trein, metro, tram en bus. Daarmee is dit een goede plek in de stad om woningen, kantoren en voorzieningen toe te voegen .De eigenaren van Amstel Vista (Stelle College & London toren), Leeuwenburg en de voormalige Delta Lloyd locatie / Tooropgebouw (nu: Nationale-Nederlanden) willen in overleg met de gemeente uitvoering geven aan het gemeentelijke beleid door de beoogde woningen, kantoren en voorzieningen te bouwen. Dit doen zij door sloop en nieuwbouw, en voor een deel door behoud of hergebruik van de huidige gebouwen. De gemeente onderzoekt daarnaast samen met NS, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam de mogelijkheden voor een volwaardige stationshal aan de westzijde en een overdekte en beheerde stallingsmogelijkheid voor 4.400 fietsen

Het vastgestelde Stedenbouwkundig plan Amstelstation-Amsteloever met het bijlagenboek en de Nota van Beantwoording met de reactie op 143 inspraakreacties is te vinden op www.amsterdam.nl/amsteloever.