AMSTERDAM - Op veel plekken in de noordelijke Jordaan heerst grote drukte op straat door de veelheid aan functies,  geparkeerde auto’s en fietsen, bezoekers en terrassen. Om de leefkwaliteit op straat te verbeteren, is meer ruimte nodig. Dit wordt mogelijk door de komst van de Singelgrachtgarage Marnix. Parkeerplaatsen die op straat verdwijnen, keren terug in de garage. Hierdoor ontstaat ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en spelende kinderen. Leidraad is het verbeterplan dat hiervoor gemaakt gaat worden.

Verbeterplan vanuit de buurt

Om een verbeterplan te kunnen maken zijn de wensen en ideeën van de buurt op verschillende manieren verzameld: enquête (circa 800 respondenten), straatinterviews (circa 100 interviews) en buurtbijeenkomsten. Om de verzamelde gegevens te verwerken is een werkgroep samengesteld - bestaande uit bewoners en ondernemers. De werkgroep is daar inmiddels druk mee bezig en verwacht dat voor de zomer een plan in concept gereed is.
Het verbeterplan zal dienen als leidraad voor de uit te voeren werkzaamheden in de openbare ruimte. Zodra het verbeterplan gereed is wordt het gepresenteerd aan de buurt en vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan het Bestuur van het stadsdeel.

De inventarisatie in de buurt leverde een aantal belangrijke punten op waaraan inmiddels door de werkgroep gewerkt wordt. Aandachtspunten zijn:

  • Fietsparkeren
  • Bezoekers
  • Terrassen
  • Het verbeteren van de Westerstraat
  • Het verbreden en obstakelvrij maken van de stoepen
  • Meer groen
  • Behoud van de markten in de buurt

Het totaal aantal parkeerplaatsen verandert niet met de komst van de garage. Bewoners kunnen zowel in de garage als op straat een plek zoeken.