AMSTERDAM - De plannen voor het Ruychaverkwartier zijn door het college van B en W vrijgegeven voor inspraak. Op deze locatie worden de bestaande 237 sociale huurwoningen gesloopt. Hier komen ongeveer 430 nieuwe woningen en tweeduizend vierkante meter voorzieningen en bedrijven voor terug. Alle sociale huurwoningen komen terug en er komen 190 huurwoningen voor middeninkomens bij. De inspraakperiode loopt van 27 december 2023 tot en met 14 februari 2024.


Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw): “Met dit project bouwen we tweehonderd extra woningen in Nieuw-West. De buurt gaat er met dit project echt op vooruit. De buurtbewoners kunnen terugkeren in een nieuwe woning en we zorgen ook voor betere voorzieningen in de wijk, zoals meer groen.”

Woningen

De verdeling sociale huur, middensegment en vrijesectorwoningen in het project wordt 55-45-0. Dit sluit aan op de behoefte van de buurt, waarin er een tekort aan woningen voor middeninkomens is. In het plan komen woningen voor ouderen, starters en gezinnen van verschillende groottes. Ook komen er enkele rolstoelwoningen. Bestaande bewoners kunnen terugkeren en behouden een recht op een parkeervergunning op straat. Woningcorporatie Eigen Haard is ontwikkelaar van de nieuwbouw. De gebouwen worden gasloos, klimaatneutraal en bestand tegen hevige buien.

Openbare ruimte

Het plan sluit zoveel mogelijk aan op de huidige indeling van de wijk. De grootste aanpassing is een nieuwe toren langs de Burgemeester Röellstraat. De Ruychaverstraat wordt autovrij en de rest van de buurt autoluw. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid naar de randen van de buurt. Ook worden de parkeerplekken op een betere plek dan nu aangelegd. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor groen, spelen en ontmoeten. De gemeente behoudt zoveel mogelijk de bomen en de bestrating die er nu is.

Kijk voor het hele plan op www.amsterdam.nl/ruychaverkwartier