AMSTERDAM - In het Riekerpark komen 216 flexwoningen, die de gemeente koopt van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat heeft het college van B en W dinsdag besloten. De woningen komen in de buurt van de Kaskantine en de huidige tijdelijke woningen van Riekerhaven. De planning is dat de woningen eind 2024 klaar zijn. Op 18 december tekent wethouder Van Dantzig de koopovereenkomst voor de woningen met demissionair minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Wethouder van Dantzig (Woningbouw): “De woningmarkt is krap en we kunnen alle hulp gebruiken. Goed nieuws dat we daarom samen met het Rijk flexwoningen in Riekerpark neer kunnen zetten. Door deze flexwoningen te plaatsen kunnen we een huis bieden aan reguliere woningzoekenden en statushouders. Dat is nodig, want veel mensen in Amsterdam wachten op een huis.”

Voor dit project slaat de gemeente de handen ineen met het Rijk. Zowel Amsterdam én de Rijksoverheid hebben de ambitie om de bouwcapaciteit voor woningen te verhogen. Onderdeel van de afspraak is dat er in het project een verdeling komt van vijftig procent reguliere woningzoekenden (in de sociale huursector) en vijftig procent statushouders.

Op deze manier draagt Amsterdam bij aan het opvangen van statushouders. De Rijksoverheid draagt met het project bij aan het verminderen van de druk op de asielopvang. Het project zorgt ervoor dat er plek vrijkomt in de asielzoekerscentra.

Meer informatie over flexwoningen is te vinden op amsterdam.nl/flexwonen. Over de ontwikkeling van het Riekerpark vindt u informatie op Riekerpark - Gemeente Amsterdam.