AMSTERDAM - Op woensdag 14 september gaan ruim 6000 schoolkinderen van 71 scholen uit Amsterdam en Weesp de straat op om zwerfafval op te ruimen. Dit doen zij tijdens de World Cleanup Day scholen editie. Wethouder Zita Pels, Sander Mager (lid dagelijks bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en de bekende influencer en YouTuber Milan Knol verzorgen de aftrap op de 15e Montessorischool Maas en Waal stadsdeel Zuid. Naast de scholieren doen ook ruim 300 verenigingen en deelnemers uit het Amsterdamse bedrijfsleven mee aan de actie.

Wethouder Zita Pels (afval en reiniging): "Woensdag geven ruim 6000 Amsterdamse scholieren de stad een grote schoonmaakbeurt. Dit zorgt voor een schone stad, maar ook voor meer bewustzijn voor het onderliggende probleem, namelijk dat veel mensen nog steeds afval op de grond gooien of achterlaten. Een stap in de goede richting. Nog beter is het als we met z'n allen veel minder afval produceren. Dit bespaart kostbare grondstoffen en draagt bij aan onze doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Ik hoop dat op deze dag het gesprek daarover wordt gevoerd, zodat de actie een blijvend effect heeft."

De Challenge: Amsterdam schoner dan ooit te voren


Nog nooit is de stad op zo'n grote schaal opgeschoond. De gemeente en Waternet maken de grachten vrij van afval. Door de hele stad trekken de scholieren in rode hesjes, met handschoenen, vuilniszak, grijpers en een app in groepjes door de wijken.

Elke klas, bedrijf of vereniging krijgt een stukje Amsterdam toebedeeld via de 'Rubbiz app'. De deelnemers fotograferen met deze app elke keer 10m2 aan zwerfafval. Dit geeft Rijkswaterstaat en de Rubbiz Foundation goede inzichten in hun onderzoek naar zwerfafval. Per 10 m2 schoongemaakte straat doneren de kinderen 11 cent aan de Plastic Soup Foundation.

De Amsterdam Cleanup Day is een samenwerking van de Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Stichting Rubbiz Foundation en Plastic Soup Foundation en heeft als doel om zwerfafval van straat te krijgen, minder gebruik te maken van single used plastic én kinderen bewust te maken van het gevaar van zwerfafval dat via grachten en sloten in de zee terecht komt.