AMSTERDAM - Groepsrondleidingen langs de ramen op de Wallen zijn vanaf april dit jaar verboden. Ook tours langs de prostitutieramen in andere delen van de stad, zoals de Spuistraat en omgeving, mogen niet meer. Dit heeft het college van B en W besloten. Vanaf april gaan nieuwe regels gelden voor gidsen en deelnemers van rondleidingen in het centrum.

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken): “Het is niet respectvol om sekswerkers als een bezienswaardigheid te zien, daarom worden tours op de Wallen verboden. Rondleidingen buiten het Wallengebied zijn wel toegestaan, maar alleen als gidsen en deelnemers zich aan de nieuwe, strengere regels houden om overlast voor bewoners en ondernemers te voorkomen.”

Het aantal rondleidingen in het Wallengebied is groot: per dag passeren zo’n 115 groepen het gebied. Uit onderzoek1 blijkt dat meer dan de helft van de bewoners en ondernemers in het centrum overlast heeft van de vele rondleidingen. Sekswerkers ervaren overlast door deelnemers van groepsrondleidingen, zoals grof gedrag en ongewenst fotograferen.

De volgende nieuwe regels gelden voor rondleidingen in het centrum, met uitzondering van het Wallengebied en langs andere prostitutieramen in de Spuistraat en omgeving, en op de Ruysdaelkade:
- Gidsen die een rondleiding geven in het centrum hebben een ontheffing nodig.
- De maximale groepsgrootte voor rondleidingen gaat van 20 naar 15 personen.
- Het ronselen van deelnemers is verboden.
- Er mogen alleen tussen 8.00 uur en 22.00 uur groepen worden rondgeleid.
- Stilstaan op druktegevoelige plekken is verboden, bijvoorbeeld op een smalle brug of bij ingangen van woningen, of bij ingangen van winkels en horecagelegenheden tijdens openingstijden.

Andere, reeds bestaande regels:
- Geluidsversterking is niet toegestaan.
- Tijdens de rondleiding mogen geen alcohol of drugs worden gebruikt.
- Schreeuwen en lawaai maken is niet toegestaan.

De nieuwe maatregelen gaan april 2020 in. Er is eerst een waarschuwingsperiode van maximaal 6 weken, zodat gidsen de tijd krijgen aan het nieuwe beleid te wennen.

Een boete bedraagt 190 euro voor een gids die illegaal tours aanbiedt, of de regels overtreedt. Ook moet de gids dan gelijk zijn rondleiding beëindigen. Daarnaast wordt bij drie overtredingen van de regels de ontheffing tijdelijk ingetrokken. Begaat de gids na teruggave van zijn ontheffing weer een overtreding, dan wordt de ontheffing definitief ingetrokken. Bij het rondleiden van een groep zonder vereiste ontheffing krijgt de gids of het bedrijf waarvoor hij werkt na twee boetes een last onder dwangsom (oplopend van 2.500 naar 7.500 euro).