AMSTERDAM - De afgelopen maanden is er hard gewerkt om het asielzoekerscentrum aan de Willinklaan 5 klaar te maken voor de komst van de bewoners. De eerste bewoners worden vanaf 18 december verwacht. Voor het zover is krijgen geïnteresseerden de gelegenheid de om het azc te bezichtigen.

Op woensdag 13 december zijn de deuren van het azc eenmalig geopend voor belangstellenden. Het is mogelijk om rondgeleid over het terrein en een woning te bezichtigen. Daarnaast zijn er diverse (informatie)stands die bemand worden door onder andere de gemeente, het COA en Vrijwilligerscentrale Amsterdam

Geïnteresseerd?

Kom dan langs op woensdag 13 december, tussen 16:00 – 19:00 uur op Willinklaan 5.

Let op: Het terrein van het azc is mogelijk nog niet volledig bestraat. Houd hier rekening mee wat betreft schoeisel.