AMSTERDAM - Het college van B en W heeft Rob van Holten aangesteld als voorzitter van de Uber Taskforce. Van Holten heeft ruime ervaring in de vervoerswereld en was in 2008 onder meer medeoprichter van Qbuzz, waar hij tot 2014 directeur was. In de Taskforce zullen experts van de gemeente en Uber samenwerken aan maatregelen, die onder andere moeten leiden tot betere verkeersveiligheid in de stad. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt deel aan de Taskforce vanuit zijn expertise op het gebied van landelijk taxibeleid.

Verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma kwam met Uber overeen een gezamenlijke taskforce op te richten naar aanleiding van een reeks recente ongevallen waarbij Uberchauffeurs betrokken waren. In de afgelopen twee maanden vonden acht ernstige ongelukken plaats met een taxivoertuig in de regio Amsterdam. In zes gevallen bleek daarbij achteraf een chauffeur van Uber betrokken. In totaal vielen bij die ongelukken vier dodelijke slachtoffers.

Controleerbare afspraken In de Taskforce Uber zal in gezamenlijkheid worden gewerkt aan een zogenaamd social charter. Daarin worden concrete en controleerbare afspraken gemaakt over verkeersveiligheid, over transparantie en het delen van data, goed werkgeverschap en duurzaamheid. De gesprekken beginnen op 28 februari. Het streven is om het social charter voor het zomerreces te presenteren.

Wethouder Dijksma: ‘Ik ben blij dat Rob van Holten met zijn ervaring bereid is deze klus te doen en heb er het volste vertrouwen in dat hij zijn rol als voorzitter goed zal invullen. Uber heeft naar aanleiding van de ongelukken zelf al een aantal maatregelen genomen, maar ik ben ervan overtuigd dat we via een social charter tot verdere, noodzakelijke afspraken kunnen komen met elkaar.’

Bredere werking De directeuren van toegelaten taxiorganisaties (tto’s) zullen periodiek ook worden geïnformeerd over de voortgang die wordt gemaakt in de taskforce. Daar waar de afspraken met Uber ook nuttig en wenselijk zijn voor de rest van de taxibelmarkt, waar naast Uber ook toegelaten taxiorganisaties (tto’s) en andere aanbieders actief zijn, zullen we die daar ook van toepassing verklaren.

Naast de gesprekken met Uber is er ook regulier overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wethouder Dijksma streeft naar een gelijk speelveld voor alle spelers op de taximarkt. In de reguliere gesprekken met de tto’s zullen de genoemde onderwerpen vanzelfsprekend ook aan bod komen.