AMSTERDAM - Het stadsbestuur heeft besloten dat er in Riekerpark in het Schinkelkwartier 250 tijdelijke woningen komen voor statushouders, jongeren en studenten. De woningen kunnen daar maximaal vijftien jaar staan en worden binnen drie jaar opgeleverd. De gemeente gaat de plannen samen met een woningcorporatie uitwerken.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen): "We proberen op korte termijn zoveel mogelijk woonruimte te creëren, omdat de wooncrisis overal om zich heen grijpt. Met 250 tijdelijke woningen kunnen veel jongeren beginnen aan een zelfstandig leven in Amsterdam. We willen in dit gebouw een deel van de woningen beschikbaar stellen voor jongeren uit Nieuw-West, zodat zij in hun eigen buurt kunnen blijven wonen."

Omdat er veel behoefte is aan woningen, maar er niet veel ruimte is in de stad, worden locaties gezocht die nog geen definitieve bestemming hebben. Daar kunnen woningen voor tien tot vijftien jaar worden geplaatst voor jonge mensen van 18-28 jaar. In het Schinkelkwartier is voor Riekerpark gekozen, omdat daar verschillende voorzieningen omheen liggen, zoals tijdelijke sportvelden en de Kaskantine. Ook is er een goede verbinding met Nieuw-West. De woningen komen naast het Startblok Riekerhaven te staan, waar al 565 statushouders en jongeren en studenten wonen. De complexen staan drie jaar samen in de buurt, daarna gaat het Startblok weg.

Hoe nu verder?
Het plan wordt met een nog te selecteren woningcorporatie verder uitgewerkt. Wanneer het eerste concept van het plan klaar is, wordt dit gedeeld met de omgeving. Naar verwachting zal dit in de tweede helft van 2022 zijn. Vervolgens kan de bouw in 2023 van start gaan en worden de woningen in 2024 opgeleverd.

Schinkelkwartier
Het Riekerpark in Nieuw-West, eerder ook wel bekend als Riekerhaven, is onderdeel van het gebiedsontwikkelingsproject Schinkelkwartier. Het Schinkelkwartier wordt een Amsterdamse stadswijk met 22.000 inwoners en 45.500 arbeidsplaatsen. Voor het zover is kan het gebied gebruikt worden voor tijdelijke initiatieven. In Riekerpark vind je nu al een aantal tijdelijke projecten, zoals het soortgelijke wooncomplex Startblok Riekerhaven en het urban farm café De Kaskantine.