AMSTERDAM - Op 11 november 2022 besloot de driehoek om per direct te stoppen met de proef gerichte wapencontroles. De reden was dat tijdens een van deze acties enkele wapencontroles uitgevoerd waren buiten de aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Dat maakte deze controles onbevoegd. De driehoek heeft toen besloten nader feitenonderzoek te laten doen naar deze wapencontroles. De resultaten zijn nu bekend.

Ook de resultaten van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) zijn binnen. Zij hebben bij een aantal wapencontroles in de vijf veiligheidsrisicogebieden onderzoek gedaan naar de aselectiviteit van de controles.

Resultaten feitenonderzoek

Uit het feitenonderzoek blijkt onder meer dat de vertaling van beleid naar uitvoering niet goed is verlopen. Er is in de voorbereiding van de wapencontroles een aantal zaken misgelopen. Zo blijkt dat er onjuistheden in de briefing voor de fouilleeractie in district West waren geslopen. Ook leefde bij de uitvoerders ten onrechte de veronderstelling dat de wapencontroles met name gericht zouden moeten zijn op jongeren. Naar het feitenonderzoek.

Voorlopige conclusies onderzoek NSCR

Uit het onderzoek van NSCR blijkt onder meer, in een notendop, dat vooral jongeren van ongeveer 25 tot 30 jaar onevenredig vaak geselecteerd werden voor een wapencontrole, vergeleken met de personen die op dezelfde locatie aanwezig waren en niet geselecteerd werden. Maar de onderzoekers hebben niet gevonden dat niet-witte mensen en mannen onevenredig vaak werden geselecteerd voor een wapencontrole. Naar het onderzoek van NSCR.

Leren van de resultaten

De driehoek gebruikt de onderzoeksresultaten om kritisch naar het verloop van de proef te kijken en ervan te leren. De onderzoeken geven de politie ook organisatorische en operationele verbeterpunten. Na het opschorten van de fouilleeracties hebben de politie en de gemeente meermaals contact gehad met mensen die tijdens controles ten onrechte onbevoegd zijn gefouilleerd of hier op een andere manier bij betrokken waren. Hierbij zijn goede gesprekken gevoerd en heeft de politie excuses aangeboden.