AMSTERDAM - Iedereen met een pand of met woningbouwplannen in Amsterdam kan vanaf vandaag een restant van een historisch Amsterdams gebouw aanvragen voor hergebruik. De honderden bouwfragmenten liggen al tientallen jaren in depots opgeslagen. Nu is het mogelijk om deze fragmenten uit het depot te halen en opnieuw te gebruiken, zodat elke Amsterdammer er weer van kan genieten.

Het college van B&W wil een groot aantal in depots opgeslagen (natuurstenen) bouwfragmenten van ooit gesloopte of verbouwde Amsterdamse panden opnieuw een plek geven in de stad. Door de bouwfragmenten terug te geven aan de stad, bijvoorbeeld door herplaatsing op een pand of gebruik in een museum tot een kunstproject, kunnen de bouwfragmenten een nieuwe bijdrage leveren aan het stadsbeeld.

De fragmenten, afkomstig van (deels) gesloopte historische panden, zijn ooit gedemonteerd en opgeslagen, om eventueel hergebruikt te worden bij bijvoorbeeld restauraties. In de afgelopen jaren zijn alle bouwfragmenten geïnventariseerd en gecategoriseerd. Het gaat in de meeste gevallen om losse fragmenten, bijvoorbeeld om natuurstenen guirlandes (gebeeldhouwde bloemslingers) of delen van gevels, waarvan de herkomst vaak onbekend is. Hele geveltoppen en bepaalde duidelijk herkenbare en herleidbare bouwfragmenten zijn bijzonder te noemen. Dit is ongeveer dertig procent van de totale opgeslagen collectie. Tussen 1945 en 2015 zijn zo’n 135 geveltoppen herplaatst.

De afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam beoordeelt en begeleidt de herplaatsing. Er zijn verschillende criteria waar ingediende plannen aan getoetst worden. Na gunning moet het bouwfragment volgens het ingediende plan te worden hergebruikt. Tot 31 december 2019 kan een aanvraag worden ingediend bij erfgoed@amsterdam.nl onder vermelding van ‘Bouwfragmenten’. Meer informatie en een overzicht van de fragmenten is te vinden op www.amsterdam.nl/bouwfragmenten