AMSTERDAM - Het college van B en W heeft ingestemd met het verstrekken van een uitvoeringskrediet voor de renovatie van de 400 meter buitenbaan en de vernieuwing van alle bijbehorende technische installaties. Het college investeert in het Jaap Edencomplex om deze unieke publieke voorziening duurzaam en toekomstbestendig te maken. Omdat het om een substantiële investering gaat, hebben de Stichting Jaap Eden en de gemeente besloten dat de gemeente weer eigenaar wordt van het ijscomplex. Naar verwachting start de renovatie rond de zomer, zodat er in oktober bij de aanvang van het seizoen weer geschaatst kan worden op de vernieuwde 400 meterbaan.

Wethouder Sofyan Mbarki (Sport): "De Jaap Edenbaan is de oudste buiten kunstijsbaan van de wereld waar nog op geschaatst wordt en met ruim een half miljoen bezoekers per jaar ook de drukst bezochte. We willen de schaatsbaan graag als unieke publieke voorziening behouden voor de stad, daarom investeren we in de renovatie en verduurzaming. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat schaatsen betaalbaar, toegankelijk en aantrekkelijk is én blijft voor iedere Amsterdammer."

Renovatie en verduurzaming

De buitenbaan van het Jaap Edencomplex is aan het einde van zijn levensduur. Vervanging is nodig, zodat er ook in het seizoen 2023 – 2024 weer geschaatst kan worden. Met de renovatie wordt ook ingezet op het geleidelijk duurzamer maken van het ijscomplex. Zo worden de koelleidingen in de nieuwe 400 meterbaan in zones opgedeeld, zodat de ijskwaliteit meer op maat gestuurd kan worden en energie beter wordt benut. Daarnaast worden zoveel mogelijk installatieonderdelen hergebruikt. Ook worden voorbereidingen getroffen om de koelinstallaties duurzaam te koelen, door middel van hergebruik van schraapijs. De restwarmte die daarbij vrijkomt kan dan nog meer dan nu ingezet worden voor het verwarmen van de gebouwen op het ijscomplex. Tot slot zorgt de vernieuwing van de installaties voor een vermindering van de ammoniakopslag. Dit is veiliger voor de omgeving en beter voor het milieu.

Eigendom terug naar gemeente

De Stichting Jaap Eden en de gemeente hebben besloten dat het eigendom van het ijscomplex teruggaat naar de gemeente. De stichting heeft daarom afstand gedaan van het huidige erfpachtrecht en is huurder en exploitant geworden van het ijscomplex. Zo kan de Stichting Jaap Eden het gebruik van het complex ongewijzigd voortzetten en wordt de continuïteit van het ijscomplex behouden.