AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam start samen met de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam in het schooljaar 2023-2024 met een pilot reiskostenvergoeding voor zo’n 295 jongeren in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Hiermee wil de gemeente de financiële drempels voor deze groep verlagen om naar school en stageplek te komen.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): “Het lopen van een stage draagt niet alleen bij aan de verbetering van vaktechnische vaardigheden, maar biedt ook inzicht in persoonlijke ambities en capaciteiten. Het is daarom van belang dat iedere leerling naar zijn of haar stage kan reizen. Reiskosten mogen geen belemmering zijn voor het volgen van onderwijs. Waar jongeren in het reguliere mbo-onderwijs recht hebben op een studentenreisproduct, heeft deze groep dat niet. In afwachting van nieuwe regelgeving uit Den Haag komt Amsterdam deze leerlingen aankomend schooljaar al tegemoet, zodat zij kosteloos naar stage en school kunnen reizen.”

De pilot geldt voor alle laatstejaars leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Ook jongeren die een zogenoemd pro-roc traject volgen in de regio Groot-Amsterdam komen in aanmerking. Het pro-roc traject is een opleidingstraject waarbij leerlingen ook een mbo entree-opleiding volgen en een mbo entree diploma halen. Een deel van de Amsterdamse jongeren raakt financieel in de knel omdat zij zelf hun reiskosten moeten betalen om op hun mbo-school of stageadres te komen.

Dit heeft gevolgen voor hun onderwijservaring en latere kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast bestaat het vermoeden dat sommige jongeren met deze reden nu bewust niet voor het pro-roc kiezen maar zich direct inschrijven voor een entree opleiding, terwijl het pro-roc traject beter bij hen past. De gemeente Amsterdam onderzoekt naar aanleiding van de pilot dan ook of het vergoeden van reiskosten leidt tot verbeterde aanwezigheid en of er daardoor minder jongeren zijn die direct overstappen naar het mbo.

Jeugdwerkloosheidsmiddelen
Om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen die als gevolg van de coronacrisis het risico lopen hun baan of aansluiting in het onderwijs te verliezen, heeft de Rijksoverheid extra financiële middelen ter beschikking gesteld aan arbeidsmarktregio's in de vorm van jeugdwerkloosheidsmiddelen. De pilot wordt met deze middelen betaald.