AMSTERDAM - Rein Schenk is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet voor het behoud van de draaiorgelcultuur. Schenk kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Halsema in het Draaiorgelmuseum Perlee. Hij nam daar afscheid van het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud, waarvan hij sinds 2003 voorzitter was.

De stichting is opgericht in 1964 met als doel het in stand houden van draaiorgels die behoren tot het Nederlands cultureel erfgoed. Het fonds biedt financiële ondersteuning voor onderhoud en restauraties en zorgt ervoor dat met de orgels daarna kan worden opgetreden. Soms worden ze ook opgekocht en in goede staat gebracht. Onder leiding van de heer Schenk heeft het fonds authentieke straatorgels, die in de jaren ’50 aan het buitenland waren verkocht, kunnen terughalen naar Nederland

Ook was hij van 1989 tot 2002 bestuurslid en documentalist bij de Kring van Draaiorgelvrienden (KDV). Deze vereniging werd opgericht in 1954 en zet zich in om belangstelling te wekken voor de Nederlandse draaiorgels en het behoud daarvan. Schenk documenteerde historie en verzamelde en archiveerde opnames van orgels. Ook schreef hij in het kwartaalblad van KDV. In zijn artikelen probeerde hij voornamelijk lezers te overtuigen van het behoud van de authenticiteit van het draaiorgel.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau.