AMSTERDAM - In hoeverre kan licht een rol spelen bij het terugdringen van overlast? Het Westelijk deel van de Reguliersdwarsstraat (voetgangersgebied Secret Village) start 1 maart 2018 een experiment waarbij deze vraag centraal staat.

Zo moet hard, koud wit licht rond de sluitingstijd van cafés en clubs ervoor zorgen dat uitgaanspubliek snel naar huis gaat. Het is een nieuwe proef om de overlast in drukke uitgaansgebieden tegen te gaan.

Overlast vooral in de stegen

Vooral in de verbindingsstegen en -straatjes met de Bloemenmarkt ervaren bewoners en ondernemers allerlei vormen van overlast. Verder sneuvelen er in de Reguliersdwarsstraat vele planten als gevolg van vandalisme, baldadigheid en wildplassen.

De BIZ (Ondernemersvereniging) wil een veilig huiskamergevoel laten ervaren en bekijkt nu dus, in nauw overleg met bewoners, ondernemers, politie en de gemeente, of licht daarbij een rol kan spelen.

Verschillende kleuren in de bestaande straatverlichting

De straatverlichting is aangepast en heeft, naast de normale stadsverlichtingsfunctie, met LED nu de mogelijkheid kleur te brengen. Veel belangrijker nog: tijdens het zogenoemde “closing-hour” kan de stand koud wit worden ingeschakeld. Belangrijke vraag is in hoeverre het niet-uitnodigende koude licht mensen zal bewegen huiswaarts te gaan en niet, zoals nu, hun feestje in de straat voort te zetten. Als dat nodig is, kan de politie vanuit de meldkamer de normale witte stand inschakelen. Daarbij kunnen zelfs de aanrijroutes voor hulpdiensten met kleur worden gemarkeerd.

Het experiment is één van de laatste experimenten van Stad in Balans en zal op 1 maart 2018 van start gaan. De proef met kleur loopt 6 weken, van donderdag tot en met zondag tot 02.00 uur in de Reguliersdwarsstraat en tot 22.00 uur in de zijstegen en -straten. Om 04.00 uur gaat het koude witte licht aan totdat de straatverlichting uitgaat. Er is een speciale klankbord groep samengesteld waarin alle stakeholders zitting hebben. Met enquêtes en interviews worden de resultaten vastgelegd.

Vragen?

Als u vragen over het experiment heeft neem dan contact op met de voorzitter van de BIZ Reguliersdwarsstraat Eward Koning 06 2346 2174.