AMSTERDAM - Om het aantal touringcars dat in het centrum parkeert te verminderen, realiseert de gemeente extra touringcarhalteerplekken langs De Ruijterkade Oost. Deze locatie is dichtbij het Centraal Station, de riviercruisesteiger en de nieuwe locatie voor rondvaartboten.

Eind dit jaar starten de voorbereidende werkzaamheden. Er worden vier extra touringcarhalteerplekken aangelegd aan de noordzijde van de rijbaan, tien bestaande plekken worden noordwaarts verplaatst. Er komt ook een halteerstrook aan de zuidzijde van de rijbaan.

Halteerstrook touringcars

De vier extra plekken aan de noordzijde van de rijbaan worden in het tweede kwartaal van 2018 in gebruik genomen. Als dit het gewenste effect heeft, kan ook de halteerstrook aan de zuidzijde van de rijbaan flexibel in gebruik genomen worden. Om de toestroom van touringcars te begeleiden en te handhaven worden stewards ingezet. Zij zien er op toe dat  de touringcars nooit parkeren op de rijbaan. Op deze halteerstrook is ruimte voor acht tot tien touringcars.

Nieuwe bomen

Er staan dertien bomen langs de kade waarvoor een kapvergunning wordt aangevraagd, zodat de rijbaan ongeveer drie meter kan opschuiven naar het noorden. Deze bomen zijn onderzocht en blijken in slechte conditie te verkeren. De huidige groeiplek is niet optimaal, onder andere vanwege de lage grondwaterstand. Langs het fietspad komen minimaal dertien nieuwe bomen terug.

Overlast beperken

Eind 2017 beginnen de werkzaamheden: het opschuiven van de rijbaan en het aanleggen van de touringcarplekken. Het verkeer op De Ruijterkade Oost kan gewoon doorgang vinden waardoor huizen en bedrijven hier gewoon bereikbaar blijven en overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.