AMSTERDAM - Vandaag, 10 maart 2022, heeft dr. Leo Balai de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van wethouder Egbert de Vries. Hij krijgt de gemeentelijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor een inclusievere multiculturele samenleving in Amsterdam.


Balai zette zich meer dan veertig jaar in om te schrijven over het slavernijverleden en de betrokkenheid van Amsterdam hierin. In het bijzonder voelen immigrantengroepen die afkomstig zijn uit Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen zich hierdoor aangesproken, maar dit onderwerp gaat de gehele Nederlandse bevolking aan. Zo schreef hij meerdere boeken over dit onderwerp, waaronder recentelijk over Herengracht 502, de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam. Hij zorgde voor meer bezinning over het slavernijverleden en hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van lokale antidiscriminatiebureaus en de oprichting van het Landelijke Bureau Racismebestrijding.

Balai zette zich daarnaast in als voorzitter van de Stichting Interculturele Jeugdzorg Amsterdam, Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Amsterdam, Amsterdams 4/5 mei Comité en als bestuurslid van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies bij de Universiteit van Amsterdam.

Vanwege zijn betekenis voor de stad Amsterdam en zijn rol tegen discriminatie en racisme ontvangt dr. Balai de Frans Banninck Cocqpenning.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.