AMSTERDAM - Het college onderzoekt de mogelijkheden voor nieuwe werkplekken voor sekswerkers. In het debat over de toekomst van de raamprostitutie op de Wallen en Singel, heeft het college 3 doelen voor ogen: de positie van sekswerkers verbeteren, minder drukte en overlast op de Wallen en ondermijning tegengaan.


Alle mogelijkheden hebben grote gevolgen voor de toekomst en het aanzien van de historische binnenstad.

Erotisch centrum en minder ramen
Het college heeft de raad 6 november laten weten dat ze nieuwe werkplekken in een erotisch centrum onderzoekt. Om zo’n centrum echt kans van slagen te geven en de 3 hierboven genoemde doelen te halen, zou het aantal ramen op de Wallen fors omlaag moeten. Al dan niet in combinatie met de verplaatsing van exploitanten naar de nieuwe locatie.

Veilig en aantrekkelijk voor iedereen
Met zo’n erotisch centrum kunnen sekswerkers op goede vergunde plekken veilig hun vak uitoefenen, ook degenen die nu niet goed terechtkunnen achter de ramen of in seksclubs. Ook is het idee dat zo het feesttoerisme ontmoedigd wordt en de binnenstad voor iedereen aantrekkelijk blijft.

Erotisch centrum verder onderzocht
Op verzoek van het college heeft een onderzoeksbureau onderzocht of marktpartijen kansen zien voor een erotisch centrum. Dat zijn er nog weinig en daarom start het college op advies van het onderzoeksbureau een ‘dialoogfase’ met marktpartijen.

Alles gebeurt binnen
Daarnaast is er een eerste locatieonderzoek gedaan. Daaruit is een voorlopige shortlist van gebieden gekomen:

  • Amstel III (Zuidoost)
  • Arenapoort (Zuidoost)
  • Sloterdijk 2 Zuid (Nieuw-West)
  • Sloterdijk Noord (Nieuw-West)
  • Zuid / Rai (Zuid)
  • Hamerkwartier (Noord)
  • Waterlocatie (locatie nog onbekend)
  • Eenhoorngebied (Oost)

Hier kunnen nog locaties bijkomen en afgaan, het onderzoek loopt nog.

Een nieuwe locatie moet passen in een buurt. Daarom is het ook belangrijk dat alles in het gebouw plaatsvindt - dus geen raamprostitutie aan de openbare weg - en dat de bezoekersstroom binnen goed wordt gereguleerd. Dat voorkomt overlast op straat en biedt de sekswerkers veiligheid.

Hoe verder?
Het college bespreekt dit met de gemeenteraad. De verdere planning is nog niet bekend.