AMSTERDAM - De opdracht om de centrumkant van Amsterdam Centraal te vernieuwen is definitief gegund aan aannemersbedrijf Max Bögl. In vijf jaar tijd wordt het hele gebied aangepakt, van Amsterdam Centraal tot Damrak en van Schreierstoren tot de Droogbak. Kwaliteitseisen speelden in de aanbesteding een belangrijke rol, vooral het in stand houden van de bereikbaarheid en het beperken van hinder voor de omgeving en gebruikers van het gebied. Bögl kreeg de opdracht door het aanbieden van de laagste prijs en het beste plan. 

Met dit plan wordt hinder zoveel mogelijk voorkomen door het volgen van het ritme van de stad; per dag, per seizoen en per jaar. Zo wordt in de zomer aan de tram gewerkt en in de winter aan de gebieden met grote loopstromen. Daarnaast is zoveel mogelijk om 35 evenementen heen gepland en wordt in de dagelijkse werktijden rekening gehouden met de omgeving. Met een groot pakket aan maatregelen wordt de hinder verder teruggebracht door bijvoorbeeld geluid of trillingen te reduceren en de bereikbaarheid en zichtbaarheid te verhogen. Bij een project van deze omvang op één van de drukste punten van de stad is overlast desalniettemin onvermijdelijk. Daarom wordt intensief ingezet op communicatie die mensen betrekt bij de plannen en hen voorbereidt op wat komen gaat.

Het project pakt de hele centrumkant van Amsterdam Centraal aan en zorgt hier voor meer water, minder auto’s en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Belangrijke onderdelen zijn een grote fietsenstalling onder water en het autoluw maken van de Prins Hendrikkade tussen Damrak en Martelaarsgracht. Met de aanbieding van Bögl kan ook de Prins Hendrikkade tussen Martelaarsgracht en Droogbak worden meegenomen.

De uitvoering start in januari 2018 met het 70 cm verdiepen van de Westertoegang; de weg onder het spoor aan de westkant van het station. Hierna kan ook hoog verkeer de weg gebruiken. Dat is nodig omdat in de toekomst doorgaand autoverkeer niet meer aan de centrumzijde, maar aan de IJ-zijde het station passeert. Op deze manier blijft de binnenstad bereikbaar voor bijvoorbeeld leveranciers. Het is belangrijk dat verkeer in deze nieuwe situatie, maar ook al tijdens de werkzaamheden aan de Westertoegang, goed door kan rijden aan de oostzijde van het station. Daarom wordt dit jaar de Kamperbrug alvast ingericht voor busverkeer in twee richtingen. Voor een vliegende start in januari worden dit najaar rond de Westertoegang enkele leidingen verlegd.

Meer informatie: www.amsterdam.nl/deentree