AMSTERDAM - Op 1 maart starten we een proef met het flexibel laden van elektrische auto's. De auto’s worden op meer vermogen geladen als andere stroomgebruikers minder elektriciteit vragen en de vraag naar stroom dus klein is. En ze worden juist op minder vermogen geladen als er minder energie beschikbaar is.

Door de oplaaddata te monitoren zorgen we ervoor dat ladende auto’s ook tijdens de proef altijd vol genoeg zijn voor de volgende rit. De proef begint met 200 laadpunten in Centrum, West, Nieuw-West en Zuid. Naar schatting doen er zo’n duizend tot vijftienhonderd voertuigen mee.

Slim laden

We verwachten voor de komende jaren een toename van het aantal elektrische auto's in de stad. Dat betekent dat er ook een toenemende vraag naar stroom zal zijn. Ter vergelijking: waar een huishouden gemiddeld 9 kWh per dag gebruikt, heeft een Tesla voor een volle accu 85 kWh nodig. Met flexibel laden leggen we ook de basis voor het afstemmen van de vraag van de elektrische rijder en het aanbod van duurzame energie, ook wel ‘slim laden’ genoemd. Door vraag en aanbod slim op elkaar af te stemmen, kan er bij het laadproces rekening worden gehouden met dynamisch variërende stroomprijzen en met het lokale aanbod van duurzame energie, uit bijvoorbeeld zonnepanelen. Dat leidt tot een potentiële kostenverlaging voor elektrische rijders, netbeheerders en energieleveranciers.

Innovaties laadnetwerk

Amsterdam heeft een uniek en uitgebreid openbaar netwerk van 2100 oplaadpunten. Dit netwerk biedt de perfecte omgeving om innovaties als deze op grote schaal uit te voeren. Dankzij de verzamelde data over de afgelopen vijf jaar, weten we hoe oplaadpunten worden gebruikt. Daardoor kunnen we goede uitspraken doen over de behaalde effecten en de verwachtingen voor de toekomst. De proef is voor Amsterdam de eerste stap in het Europese project SEEV4City, waarbij integratie van elektrisch transport en duurzame energie centraal staan. De resultaten en kennis uit de Amsterdamse projecten worden ook gedeeld in het Living Lab Smart Charging, een samenwerking van onderzoeksinstellingen, overheden, netbeheerders en marktpartijen, waarin de mogelijkheden van slim laden worden onderzocht.