AMSTERDAM - De elektrische deelauto’s van Car2Go zijn een succes. Amsterdammers kunnen een abonnement nemen en de auto's van Car2Go binnen de stadsgrenzen gebruiken. De gemeente steunt dit duurzame vervoer met een parkeervergunning tot en met 31 december 2017 die in de gehele stad geldig is.

Uit een eerdere evaluatie bleek dat Car2Go leidt tot efficiënt ruimtegebruik: de voertuigen worden intensief gebruikt, waardoor de parkeertijden kort zijn. Daarnaast zijn er geen nadelige effecten of misbruik geconstateerd en de milieueffecten marginaal. Car2Go wordt vooral gebruikt in plaats van het openbaar vervoer (34%) en in mindere mate in plaats van de auto (25%) en de fiets (20%). Tot slot levert het experiment een positieve bijdrage aan de bewustwording over elektrisch rijden en autodelen.

Car2Go wordt daarom tot en met 31 december 2017 verlengd. Ook andere elektrische autodeelconcepten kunnen een parkeervergunning voor de hele stad aanvragen.