AMSTERDAM - De Amsterdamse driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) heeft besloten tot het organiseren van een proef waarbij in verschillende delen van de stad wapencontroles zullen worden uitgevoerd. Vanaf begin september zullen gedurende een aantal weken in vijf Amsterdamse buurten wapencontroles plaatsvinden. Bij wapencontroles worden personen, tassen en voertuigen gecontroleerd op de aanwezigheid van wapens. Het meewerken aan wapencontroles is verplicht.


Het gaat om drie controles per buurt, die op verschillende dagen zullen plaatsvinden. De buurten waar de wapencontroles worden gehouden zijn Bijlmer-Centrum, Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld, de Dapperbuurt en de Waterlandpleinbuurt.

De proef moet zicht geven op de effectiviteit van wapencontroles bij het terugdringen van wapenbezit en wapenincidenten. Het betreft een controlemiddel. Dit betekent dat de politie geen verdenking nodig heeft om het in te zetten. Van belang is dat de politie de controles a-selectief en zonder aanziens des persoons zal uitvoeren. De proef zal op verschillende onderdelen worden geëvalueerd en vervolgens aan het einde van dit jaar met de gemeenteraad worden besproken.

Maatregelen
De afgelopen jaren wordt de samenleving met enige regelmaat opgeschrikt door wapenincidenten, waarbij regelmatig ook jongeren betrokken zijn. Ouders, jongerenwerkers, rechtshandhavers en politici maken zich zorgen over wapenbezit en wapengebruik onder de jeugd.

De gemeente Amsterdam is aangesloten bij het landelijk actieplan Wapens en Jongeren. De veiligheidspartners die hieraan meedoen zetten gezamenlijk in op maatregelen tegen wapenbezit en wapengebruik. Ook hebben ze aandacht voor de achterliggende problematiek. Daarom geven ze voorlichting op scholen en doen ze gedragsinterventies bij jongeren. Verder worden wapeninleveracties georganiseerd en wordt er met het Rijk samengewerkt aan een verbod op de verkoop van messen aan jongeren.

Waarnemers
De proef staat open voor een beperkt aantal waarnemers, die erop toezien dat de controles goed verlopen. Amsterdammers kunnen zich tot 20 augustus 2021 melden door te mailen naar: waarnemerswapencontroles@amsterdam.nl.