AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft op 9 november 2017 haar toekomstvisie voor het bedrijventerrein Overamstel kenbaar gemaakt aan omwonenden en ondernemers. De twee eigenaren in het gebied, Lingotto en Nijkerk Holding BV, deelden ook hun ambitie met de buurt.

Het verslag van deze avond kunt u teruglezen in het nieuwsartikel Informatiebijeenkomst bedrijventerrein Overamstel.

Uw inbreng

De gemeente heeft de zogenaamde principenota voor de transformatie van het plangebied 'Bedrijventerrein Overamstel/Kauwgomballenkwartier' opgesteld. In deze nota zijn de wensen en ontwikkelmogelijkheden in dit gebied verkend en op hoofdlijnen onderzocht.

Tijdens de informatiebijeenkomst is verzameld wat voor u als woonbootbewoner, medewerker, ondernemer of grondeigenaar belangrijk is. Dit is meegenomen bij het opstellen van de principenota.

Advies

De bestuurlijke behandeling van de principenota transformatie bedrijventerrein Overamstel/Kauwgomballenkwartier is onlangs gestart. Op 9 januari 2018 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost positief ingestemd met de principenota. Het algemeen bestuur is gevraagd hun advies op te stellen.

Wanneer?

Op dinsdag 30 januari behandelt het algemeen bestuur de principenota tijdens de vergadering, op 6 februari neemt zij een besluit over het advies aan het college. Het college van Burgemeester en Wethouders behandelt de principenota op 6 maart. Hier komt een besluit en definitieve vaststelling van de nota.

Download de conceptversie van de principenota transformatie bedrijventerrein Overamstel/Kauwgomballenkwartier.

(PDF, 6,5 MB)

Volgende fase

Bij een positief besluit van het college van Burgemeester en Wethouders, start de volgende fase. Een aantal onderzoeksvragen uit de nota krijgen een antwoord. Het resultaat is een duidelijk ruimtelijk- programmatisch ontwikkelkader. Dit zijn spelregels waar ontwikkelaars zich moeten houden.

Deze spelregels gaan niet alleen over de gebouwen, maar ook over de onbebouwde ruimte. De voorzieningen voor de ontwikkeling van het gebied naar een gemengde werk-woonwijk, maken ook onderdeel uit van dit ruimtelijk-programmatisch ontwikkelkader.

De gemeente organiseert in de komende periode bijeenkomsten waar alle belanghebbenden, bewoners, grond- en bedrijfseigenaren of ondernemers, hun inbreng kunnen geven voor het ruimtelijk-programmatisch ontwikkelkader. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Informatie en contact

Op de project pagina Bedrijventerrein Overamstel staat meer informatie over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevr. K. (Kitsam) Wong, project-assistent.

E-mail: K.Wong@amsterdam.nl
Telefoon: 06 8224 3160