AMSTERDAM - Woensdag 15 maart 2017 is de selectieprocedure gestart waarmee Amsterdam zoekt naar een nieuwe invulling voor drie karakteristieke vergistingssilo's op het Zeeburgereiland. De silo’s van de voormalige rioolwaterzuivering zijn blikvangers in de Sportheldenbuurt. De gemeente heeft de wens dat de silo’s in hun vorm én invulling een imposante rol spelen in de buurt. Gestreefd wordt naar een creatieve mix van culturele, maatschappelijke, commerciële, recreatieve, sportieve en educatieve functies.

Kwaliteit en buurtjury
Bij de selectie van de plannen is kwaliteit het belangrijkste criterium. De kwaliteit moet terug te zien zijn in het uitgewerkte programma, het ontwerp en de duurzaamheidsambitie. De plannen worden door een deskundigenjury en een buurtjury, bestaande uit bewoners van de Sportheldenbuurt, beoordeeld.  

Wethouder Grondzaken Eric van der Burg: “De drie markante silo’s op Zeeburgereiland staan al lange tijd leeg. Nu de bouw van de Sportheldenbuurt in volle gang is, is het tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe invulling. Door het oordeel van de buurtjury voor 50% te laten meewegen, zorgen we dat de concepten goed aansluiten bij de wensen uit de buurt.” 

Selectieprocedure
Meer informatie staat op www.amsterdam.nl/maakjouwsilo en inschrijven kan op www.tenderned.nl onder ’Selectie op kwaliteit (herontwikkeling) silo’s Zeeburgereiland’.  De selectie heeft 2 rondes. Inschrijven voor de voorselectie kan tot 7 juni 2017. Daaruit worden op 26 juli 2017 zes partijen gekozen die door gaan naar ronde twee. De definitieve gunning staat gepland voor begin 2018.  

Sportheldenbuurt en urban sportzone
De Sportheldenbuurt is de eerste woonbuurt op het Zeeburgereiland en is een wijk met een divers een sportief karakter. Een echte stadswijk waar gezinnen met jonge kinderen, studenten en ouderen wonen. De omgeving van de buurt is nog volop in ontwikkeling. In het najaar van 2017 komt in het hart van de wijk een urban sportzone, twee sportvelden en een skatepark van 3100m² met rondom groen en uiteenlopende sport- en speelvoorzieningen.