AMSTERDAM - Amsterdammers die werken naast een bijstandsuitkering ontvangen vanaf 1 maart volgend jaar een premie van maximaal 215 euro per maand. De gemeente stelt deze premie in om de bestaanszekerheid van mensen met een bijstandsuitkering te versterken en om hen te stimuleren parttime aan het werk te gaan. De positieve werking van de premie bouwt voort op de belangrijkste conclusie van het Amsterdamse Experiment Bijstand. Daaruit bleek dat een dergelijke premie een positief effect heeft op de uitstroom naar werk.


Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken: “We zagen al eerder uit ons eigen onderzoek dat mensen in de bijstand eigenlijk graag parttime aan de slag willen, maar dat niet kunnen omdat ze daar door de regels financieel voor worden gestraft. Een uitkering betekent dus dat je op de bank moet blijven zitten: alles of niets. Dat is eigenlijk vreemd, omdat het mensen belemmert om de overgang naar werk te maken. Daar gaat deze bijverdienpremie juist bij helpen.”

Positief effect
Op 1 februari 2018 is het Amsterdamse experiment met de bijstand gestart. Deelnemers kunnen tot 1 maart 2021 een maandelijkse premie ontvangen als ze in deeltijd (gaan) werken. Uit onderzoek van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam naar het effect van deze premie blijkt dat de uitstroom naar werk van deelnemers aan het experiment twee keer zo hoog is, vergeleken met een vergelijkbare groep niet-deelnemers. Uit een tussenmeting van de Hogeschool van Amsterdam en de UvA blijkt dat er drie keer meer kans is om uit te stromen naar werk wanneer bijstandsgerechtigden 16 uur of meer werken. Daarnaast komt uit interviews met deelnemers naar voren dat de premie vooral wordt besteed aan het aflossen van schulden, achterstallige betalingen en vaste lasten, zoals huur, verzekeringen en abonnementen. De premie zorgt dus voor meer financiële armslag bij mensen die binnen de bijstand de stap naar werk maken.

Hoogte bijverdienpremie
Bijstandsgerechtigden kunnen een bijverdienpremie van 30% van hun inkomsten uit werk krijgen tot een maximum van 215 euro per maand. Het maximale bedrag wordt bereikt wanneer er 16 uur per week of meer wordt gewerkt. De premie kent twee uitbetalingsmomenten per jaar, in juni en november. De regeling treedt na afloop van de premieverstrekking binnen het Amsterdamse experiment in werking op 1 maart 2021 en geldt tot en met 31 december 2022. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie van de regeling, is het denkbaar dat de regeling ook na 2022 blijft bestaan.

Bestaanszekerheid
Ook het Nibud heeft recent vastgesteld dat dat de huidige inkomensondersteuningsmaatregelen niet geschikt zijn voor de maatschappij van nu en dat deze groep daardoor in hun bestaanszekerheid wordt geraakt. De gemeente Amsterdam pleit al langer voor een aanpassing van de participatiewet. Tot het moment dat deze wet grondig wordt herzien kan de bijverdienpremie bijdragen aan perspectief voor deze kwetsbare groep.